Vajenci

Spodbujanje naših zaposlenih in zagotavljanje mladega kadra se začne v skupini Swiss Automotive Group z usposabljanjem mladih.

Želimo izobraževati najboljše dijake in študente v najboljše mlade poklicne strokovnjake. Zato morajo kandidati za pripravništvo opraviti zahtevni izbirni postopek. Vajenci lahko dosežejo visoke cilje skozi predanost, zanimanje za snov in trajnostno strokovno in osebno podporo svojih nadrejenih.

Vstop v učni proces se začne s skupnim uvodnim tednom, kjer se poleg športa in zabave posreduje, pridobi in začne uporabljati prvo prepleteno znanje.

Na ta način je postavljen temelj za nadpovprečni zaključek pripravništva. Ta izkaz uspeha omogoča diplomantom uspešen začetek obetavne poklicne kariere. Kadar je to mogoče, nudimo dobrim in zainteresiranim diplomantom stalno zaposlitev znotraj skupine.