Napredovanje

Z namenom motivacije zaposlenih, da jih vežemo na dolgi rok in ohranimo njihovo znanje v skupini, se zavzemamo za spodbujanje svojih zaposlenih. Če je to mogoče, želimo interno zasesti vsa kadrovska mesta in ključne položaje.

Skupaj z nominiranimi zaposlenimi razvijamo posamezne programe, ki vključujejo vse klasične instrumente spodbujanja: namestništvo, interne rotacije, dodatne naloge, uporabo pri internih usposabljanjih in delavnicah, projektno delo ali vodenje projektov in še veliko več.

Finančno in časovno podpiramo ciljno usmerjeno, priznano nadaljnje usposabljanje. Gradimo na visoki stopnji zavezanosti kar zadeva poklicni razvoj s strani zaposlenih.