Izjava o omejitvi odgovornosti

1. Pravilno delovanje spletnega mesta

Podjetje Matik Commerce izpolnjuje pri oblikovanju in delovanju spletne strani potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje pravilnega delovanja spletnega mesta. Kljub temu lahko pride do napak, kot so npr. izguba podatkov ali ponarejanje, virusi, prekinitev delovanja itd., ki jih ni mogoče izključiti. Dostop do spletne strani poteka na lastno odgovornost. Podjetje Matik Commerce izključuje kakršnokoli garancijo za brezhibno delovanje spletnega mesta. Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali posledično škodo, ki izhaja iz dostopa na spletno stran podjetja Matik Commerce ali na posamezne elemente ter uporabo spletne strani. Podjetje Matik Commerce si pridržuje pravico, da v primeru ugotovitve tveganj glede varnosti prekine dostop do spletne strani, dokler napaka ni odpravljena ali v resnih primerih blokira spletno stran. Podjetje Matik Commerce ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane zaradi prekinitve ali blokiranja spletne strani ali posledično nastale škode.

2. Zanesljivost objavljenih informacij in izključitev jamstev

Podjetje Matik Commerce si prizadeva, da so informacije na spletni strani v času objave pravilne in ažurirane. Podjetje Matik Commerce ali vključena tretje podjetja izključujejo vsakršno jamstvo za pravočasnost, točnost, popolnost in zakonitost ter uporabnost informacij. Podjetje Matik Commerce izključuje vsakršno odgovornost za škodo in posledično škodo, nastalo kot posledica nepravilnih, nezadostnih ali manjkajočih informacij.

3. Povezane spletne strani

Spletna stran podjetja Matik Commerce vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Podjetje Matik Commerce teh spletnih strani ni pregledalo in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino le-teh, ponujenih proizvodov, storitev ali drugih ponudb na teh straneh ter ne odgovarja za upoštevanje predpisov o varstvu podatkov. Aktiviranje povezave vedno poteka na lastno odgovornost.

4. Nezavezujoče ponudbe

Predstavitev proizvodov podjetja Matik Commerce s pomočjo katalogov, cenikov, v spletni trgovini in na internetu kot tudi preko novic (newsletter) ne predstavlja zavezujoče ponudbe za obiskovalca ali obiskovalko oz. bralca ali bralko.

5. Pridržujemo si pravico do sprememb

Podjetje Matik Commerce si izrecno pridržuje pravico do sprememb informacij na svoji spletni strani kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

6. Pravice intelektualne lastnine

Vsi elementi na spletni strani podjetja Matik Commerce so avtorsko zaščiteni in uporaba v komercialne namene je dovoljena le s pisnim soglasjem imetnika avtorskih pravic in proti plačilu. Nalaganje, tiskanje, kopiranje, shranjevanje in urejanje vsebin spletnih strani, delno ali v celoti, je dovoljeno samo za zasebno rabo. Če se elementi v celoti ali delno v kakršnikoli obliki - elektronsko ali pisno – razmnožujejo, se zahteva, da se izrecno omeni podjetje Matik Commerce in potrebno je predhodno pisno soglasje. Avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih pravno zaščitenih označb se ne sme spreminjati ali odstraniti. S shranjevanjem ali razmnoževanjem programske opreme ali drugih podatkov na spletni strani podjetja Matik Commerce se sprejmejo uporabniški pogoji. Izključene so avtorske pravice tretjih oseb.

7. Veljavno pravo in sodna pristojnost

Vsa pravna razmerja, ki izhajajo iz dostopa na spletno stran podjetja Matik Commerce so podvržena slovenski zakonodaji.